Oznam

Milí študenti, aj v novom roku pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou (od 11. 1.).

Tešili sme sa na stretnutie s vami, žiaľ, zhoršená pandemická situácia nám to neumožňuje.
Veríme však, že toto náročné obdobie čoskoro pominie a budeme môcť pokračovať v prezenčnom vyučovaní. 
Želáme vám veľa šťastia, pevné zdravie, a nech vám vydrží optimizmus a chuť do práce. 
Všetky termíny týkajúce sa polročnej klasifikácie ostávajú v platnosti podľa celoročného plánu. V prípade potreby kontaktujte svojich vyučujúcich alebo študijné oddelenie.

 

Aj prípravné kurzy z hudobnej teórie, dejín hudby a sluchovej analýzy sa budú realizovať dištančne, v pôvodných termínoch:

  1. 11. 2020 9,00 – 12,30 h.   - hudobná teória    – Mgr. Garabášová Zuzana
  2. 12. 2020 9,00 – 12,30 h.   - sluchová analýza – Mgr. Serra Janka
  3. 01. 2021 9,00 – 12,30 h.   - dejiny hudby       – Mgr. Vargová Eva

 

Bližšie informácie o pripojení cez internet  na kurzy nájdete v aktualitách - Prípravné kurzy - online


Prajeme vám, aby ste si aj v tejto nepriaznivej situácii zachovali pevné zdravie, pozitívne videnie sveta a lásku k hudbe.

 

 www.ucimenadialku.sk