Vedenie školy

Mgr. art. Milan Oravec, ArtD.

Riaditeľ školy
konzervatoriumza@vuczilina.sk

Mgr. art. Zuzana Priečinská

Zástupca pre odborné predmety
priecinska@konza.sk

Mgr. Hana Švandová

Zástupca pre spoločensko-vedné a hudobno-teoretické predmety
hsvandova@vuczilina.sk

Technicko-ekonomické oddelenie

Anna Albertová

Hospodárka školy
aalbertova@vuczilina.sk

Anita Lenárová

Referent PaM
lenarova@vuczilina.sk

Dana Linetová

Referentka študijného oddelenia
konzervatoriumza@vuczilina.sk

Helena Fojtíková

Školská knižnica
fojtikova@vuczilina.sk

Janka Sliviaková

Mzdová a finančná účtareň
jsliviakova@vuczilina.sk

Ing.Peter Margetín

Správca IKT
margetin@konza.sk