Dôležité správy:

Objednávky, faktúry a zlmuvy Konza

Objednávky

Faktúry

ZmluvyObjednávky, faktúry a zmluvy za rok 2013, 2012, 2011

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80