Dôležité správy:

plenárne zasadnutie ZRŠ

alt

OZNAM
 
Výbor Združenia rodičov školy pri Konzervatóriu a vedenie Konzervatória oznamujú rodičom, že
 
dňa  27. októbra 2018  (sobota) od 9,00 hod.
 
sa v budove „B“ Konzervatória, J. M. Hurbana 48, 010 01  Žilina,
uskutoční triedne a plenárne zasadnutie ZRŠ s programom:
 
9,00 hod.        Triedne zasadnutia ZRŠ - stretnutie rodičov s triednymi učiteľmi
I.A      trieda č. 504                           IV.A   trieda č. 306
I.B       trieda č. 505                           IV.B    trieda č. 207
II.A     trieda č. 213                           V.        podľa potreby
II.B     trieda č. 511                           VI.      podľa potreby
III.A   KSLÁ
III.B    KSLÁ
                                  
10,00 hod.      Plenárne zasadnutie ZRŠ (koncertná sála Ladislava Árvaya)
 
11,00 hod.      Pohovory rodičov s pedagógmi hlavného odboru štúdia a ostatných individuálnych                    predmetov
 
Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť!
 
 
Katarína Hrtánková, v.r.                                                       Mgr. art. Milan Oravec, ArtD., v.r.
   predsedníčka ZRŠ                                                                            riaditeľ školy
 

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80