Dôležité správy:

YouTube Konzervatória Žilina

YouTube kanál Konzervatória Žilina, verejné nahrávky našich študentov nájdete na:

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80