Dôležité správy:

Absolventský koncert

o 17.00 h v KSLÁ Konzervatória 

na programe: W. A. Mozart a R. Schumann

účinkujú: Lukáš Ďurica - husle, z triedy Mgr. art. Hany Hrochovej
              Veronika Jurčacková - klavír, z triedy Mgr. art. Dariny Švárnej
Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80