Metodické dni


Prezentácia: od 8,00 do 9,00 hod  v budove „B“ Konzervatória
 
Pozvánka na I.konzultáciu download
Informácie pre účastníkov download