Dôležité správy:

ABsolventský koncert


v NKS Konzervatória o 17.00 h


na programe:Borzík, Moreno-Torroba, Bruch, Riedhammer, Gadd, Friedman


Lukáš Borzík: Prelúdium č. 1 – L´aube
Federico Moreno-Torroba: Suite castellana
1. Fandanguillo 
2. Arada
3. Danza
Joseph Kaspar Mertz: Elegie
BAHYLOVÁ Dominika – gitara 6. roč.
z triedy Mgr. art. Evy Soviarovej, ArtD.
Max Bruch: Koncert pre husle a orchester g mol op. 26
1. Allegro moderato 
2. Adagio
 3. Allegro energico

KLIMEKOVÁ Dominika – husle 6. roč.
 z triedy Mgr. art. Zuzany Guttenovej, ArtD.Arnold F. Riedhammer: The Challange for snare drum solo
Steve Gadd: Zildjian Day 1986 – solo for drum set
(trancription Terry Branam, Bop Cleall), úprava František Kadera
David Friedman: Midnight Star for vibraphone
BEŇADIK Dušan – bicie 6. roč.
z triedy MgA. Zuzany Mečárovej
spoluúčinkujú František Kadera, Vladimír Darmovzal 

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80