Dôležité správy:

Verejný koncert


v NKS Konzervatória o 17.00 h


na programe: Bach, Paganini, Zeljenka, Schubert, Krškam Mozart, Martinček, Clarke, Purcell, Domeniconi, Carpenter, Beethoven


Johann Sebastian Bach: Suita č. 1 G dur – 1. Prelúdium
Juraj Glasnák – violončelo 1. roč. z triedy Mgr. art. Anny Kocifajovej

Nicolo Paganini: Capriccio č. 21 pre husle, transkripcia pre flautu od Julesa Hermana
Viktória Skokanová – flauta 4. roč. z triedy Mgr. art. Jozefa Sršňa

Ilja Zeljenka: Pulzácie
Alžbeta Andrášiková – organ 3. roč. z triedy Mgr. art. Marty Gáborovej

Franz Schubert: Včielka
Lívia Capuliaková – husle 1. roč. z triedy Mgr. art. Kataríny Bírošovej
Daniela Olešová – klavír 3. roč.

Pavol Krška: Ave Maria
Wolfgang Amadeus Mozart: ária Basilia z opery Figarova svadba
Peter Martinček: Seltsamme Lieder č. 3
Vladimír Šlepec – spev –1. roč. z triedy MgA. Emílie Sadloňovej
Mgr. art. Emília Kalická – klavír


Ian Clarke: Maya
Timea Reichelová a Sandra Durajová – flauty 3. roč., Tomáš Buc – klavír 5. roč.
pripravil Mgr. art. Jozef Sršeň

Henry Purcell: Sonáta pre trúbku a sláčikový orchester
1. Pomposo  2. Adagio  3. Allegro ma non troppo
Martin Rebro – trúbka 5. roč. z triedy Mgr. Martina Oboňu
Mgr. Martina Hamalová – klavír


Carlo Domeniconi: Koyunbaba – 1. Moderato, 2. Mosso
Lenka Kráľová – gitara 5. roč. z triedy Mgr. art. Dušana Vrúbela

John Alden Carpenter: On the day when death knock at thy door
John Alden Carpenter: On the Seashore of Endless Worlds
Petra Fojtíková – spev 6. roč. z triedy MgA. Ľubomíry Dutkovej
Mgr. art. Zuzana Priečinská – klavír


Ludwig van Beethoven: 32 variácií c mol WoO 80
Bohuš Balko – klavír 5. roč. z triedy MgA Dariny Švárnej

 

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80