Dôležité správy:

Verejný koncert


v NKS Konzervatória o 17.00 h


na programe: Ballay, Benovič, Merlin, Chopin, Chaminade, Tirao, Adamčík, Musorgskij, Vitali, Wanamaker

Guliame Ballay: Andante et Allegretto pre trúbku a klavír
Anita Gardlíková – trúbka 1. roč. z triedy Mgr. Martina Oboňu
Mgr. Martina Turská – klavír


Peter Benovič: Fantázia pre Iris
José Luis Merlin: Joropo
Miroslava Šadláková – gitara 2. roč. z triedy doc. Ján Labant, ArtD.

Peter Martinček: Verzeih mir..., Ich lass mir... z cyklu Seltsame Lieder II.
Matej Nerád – spev 3. roč. z triedy MgA. Emílie Sadloňovej, PhD.
Mgr. art. Emília Kalická – klavír


Fryderyk Chopin: Nocturno b mol op. 9 č. 1
Aneta Ficková – klavír 2. roč. z triedy Mgr. art. Františka Hriva

Cecile Chaminade: Concertino pre flautu a klavír op. 107
Timea Reichelová – flauta 3. roč. z triedy Mgr. art. Jozefa Sršňa
Mgr. art. Zuzana Priečinská – klavír

Cacho Tirao: Suite Argentina – 3. Tango
Radovan Hrbek – gitara 4. roč. z triedy doc. Jána Labanta, ArtD.

Kamil Adamčík: Tam pod Salatínom
Modest Petrovič Musorgskij: V Uglu
Mária Hanková – spev 4. roč. z triedy MgA. Emílie Sadloňovej, PhD.
Mgr. art. Emília Kalická – klavír

Tommaso Antonio Vitali: Ciaccona g mol
Janka Privarová – husle 3. roč. z triedy Mgr. art. Miroslava Balogu
Mgr. art. Michal Dírer – klavír

Joe Wanamaker: 4th July – sólo pre malý bubon
Jakub Babčan – bicie 3. roč. z triedy MgA. Zuzany Mečárovej
 

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80