Oddelenie spoločensko-vedných a hudobno-teoretických predmetov

     

Švandová Hana Mgr.

zástupkyňa riaditeľa, anglický jazyk, slovenský jazyk  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Garabášová Zuzana Mgr.

hudobno-teoretické predmety

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Krchová Marta PhDr.

slovenský jazyk, nemecký jazyk,  vedúca PK, triednictvo  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Fuljer Vladimír PaedDr. 

náboženská výchova  

Kubek Juraj Ing.

informatika v umení  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kučavíková Dagmar Mgr.

taliansky jazyk, latinský jazyk, anglický jazyk, triednictvo  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kureková Anna Mgr. art.

základy dirigovania, informaika v umení, náuka o nástrojoch, triednictvo, t.č. MD  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Margetín Peter Ing.

informatika  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mihálik Miroslav Mgr.

dejepis, estetika, estetický seminár, etika  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Martáková Eva PhDr.

psychológia, estetika umenia, etická výchova, koordinátor prevencie patolog. javov  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Michalcová Alžbeta

vyučovacia prax PHV a HV  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pavič Lucia Mgr. art.

hudobno-teoretické predmety  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pažická Marta Mgr.

HV a HN - metodika, náčuvy a vyučovacia prax  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prokop Ján Mgr.

telesná výchova, pedagogika, vedúci PK  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vaňouček Peter Mgr. 

sluchová analýza, kompozičné techniky hudby 20.st.  

Serra Janka Mgr.

hudobno-teoretické predmety, sluchová analýza, vedúca PK  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Šumská Adriána

slovenský jazyk, anglický jazyk,   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vargová Eva Mgr.

dejiny hudby, diplomový seminár, estetika, triednictvo  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.