Dôležité správy:

Mesačný plán

Školský rok 2017/2018 Konzervatórium v Žiline
    Plán práce na máj   2018   KONZA-228/2018-005
         
Dátum Deň Úlohy Miesto Hodina Zodpovedný
                                   Pravidelné akcie Pond. ZBOROVÝ  SPEV A-8, NKS 13,40 - 15,20 Sedlický/Vrškový
  MIEŠANÝ ZBOR KSLÁ 13,40 - 15,20 Seidl
  ŠKOLSKÝ  SYMFONICKÝ  ORCHESTER NKS 15,3o - 19,3o Sedlický A.
  UPI + UPV odd. cirkevnej hudby,organa a akordeóna A-11 10,55 Muška
  UPI + UPV klavír KSLÁ 10,55 Berki
  UPI + UPV klavír KSLÁ 11,5o Turská
  IS odd. CH, akordeón A-11 11,5o Muška
  IS klavír KSLÁ 15,3o Dírer
Utorok BIG BAND A-19 15,3o Pastírik
  UPI + UPV drevá, plechy KSLÁ 10,55 Hanáček
  UPI+ UPV struny, sláky KSLÁ 11,5o Soviarová
  HSU + KOH  akordeón (2.-6.roč.) B-213,106 8,oo-9,4o Mártonová
Streda MALÁ DYCHOVKA A-19 13,40 - 15,20 Oboňa
  UPV spev /5., 6.ročník/ A-8 8,55 Sedlický
  UPI + UPV sláky, struny KSLÁ 10,55 Kudja
  IS sláky, struny KSLÁ 11,5o Kudja
Štvrtok UPI + UPV akordeón KSLÁ 8,55 - 9,4o Halačová
  UPI + UPV plechy, drevá KSLÁ 10,55 Oboňa
  IS drevá, plechy KSLÁ 11,5o Hanáček
  UPI + UPV spev /1.- 4.ročník/ KSLÁ 13,4o Gráf
  IS spev KSLÁ 14,35  
1.5. Utorok Sviatok práce      
2.5. Streda 2.-3.5.2018 výročné skúšky žiakov 4.ročníka      
    Termín vrátenia výpožičiek zo ŠHK - žiaci 4.roč.: od 2.5.-18.5. ŠHK   triedni 4.roč.
    Výročné skúšky - spev - 4.roč. /HOŠ,PHOŠ,SNZBP/ B-306 11,oo Gráf
    Absolv.koncert (Fojtíková, Kocúrková, Schönová) NKS 17,oo Priečinská
3.5. Štvrtok Výročné skúšky - plechy - 4.roč. B-404 8,3o Oboňa
    Výročné skúšky - organ - 4.roč. A-11 8,3o Muška
    Prehrávky na VK + na akordeónovú súťaž ASPUŠ KSLÁ 8,55 Halačová
    Výročné skúšky - struny - 4.roč. B-517 9,oo Labant
    Výročné skúšky - spev - 4.roč. (operné herectvo) A-8 9,3o Gráf
    Výročné skúšky - sláky - 4.roč. B-317 9,5o Guttenová
    Prehrávky na VK drevá KSLÁ 10,55 Sršeň
    Štúdio mladých  /gen. o 11,oo hod./ NKS 13,oo Priečinská
    Zápis známok žiakov 4.roč. do katalógov zbor."C" do 14,oo vyučujúci
    Kontrola zapísaných známok zbor "C" do 15,oo ved.oddelení
    Workshop s improvizátorom v hre na organe V.Roubalom DU Fatra 14,oo Muška
    Koncert - dvojklavírový projekt - J.Palovičová NKS 17,oo Albertová
    Organové soirée - Gáborová, D.Holáš, Roubal DU Fatra 19,oo Muška
4.5. Piatok Porada triednych učiteľov zbor.C 11,45 Švandová
    Pedag.rada + klasifikačná porada 4.ročníkov KSLÁ 12,45 ved.školy
    Oponenti a konzultanti si  prevezmú APP - do 12,00 hod. A-20   pedagógovia
7.5. Pond. 7.- 10.5.2018 príprava žiakov 4.roč. na MS (akademický týždeň)      
    Prehrávky na VK - klavír KSLÁ 10,55 Berki
8.5. Utorok Deň víťazstva nad fašizmom      
9.5. Streda Výberové prehrávky na VK - sláky KSLÁ 10,55 Guttenová
    Absolventský koncert (Kovačovská, Žišková) NKS 17,oo Priečinská
10.5. Štvrtok 10.-11.5. - 3.ročník ASPUŠ - Lipany - akordeón     Halačová
    Koncert oddelenia drevených dychových nástrojov NKS 16,3o Sršeň
    Absolventský koncert (Pláňavská) DU Fatra 19,oo Priečinská
11.5. Piatok Kapor (p. Pastorková) KSLÁ 18,oo Albertová
14.5. Pond. Praktické maturitné skúšky 4.A NKS dľa rozpisu Priečinská
15.5. Utorok Praktické maturitné skúšky 4.B NKS dľa rozpisu Priečinská
    Verejný koncert NKS 17,oo Priečinská
           
           
           
Dátum Deň Úlohy Miesto Hodina Zodpovedný
17.5. Štvrtok Koncert žiakov klavírneho oddelenia NKS 16,oo Berki
    Koncert Big bandu k 25. výročiu DU Fatra 18,oo Priečinská
20.5. Nedeľa Workshop zborového spevu /p. Juhásová/ budova "A" 16,45-19,oo Albertová
21.5. Pond. Ústne maturitné skúšky  /od 21. - 25.5.2018/ "C" 8,oo Švandová
    Klavírny koncert - Kroměříž NKS 16,3o Priečinská
22.5. Utorok Ústne maturitné skúšky "C" 8,oo Švandová
    Kurz na ochranu života,človeka a prírody - 3.ročník "A" 9,oo Prokop
    Účelové cvičenie v prírode - 1. a 2. ročník "A" 9,oo Prokop
    Výročné skúšky žiakov 6.roč. - HNK (PK) B-115 10,4o Turská
    Výber na VK - plechy + porada oddelenia KSLÁ 10,55 Oboňa
    Výberové prehrávky na VK - struny + porada oddelenia KSLÁ 11,5o Labant
    Absolventský koncert (Dibdiaková M., Kullová, Tisaj) NKS 17,oo Priečinská
23.5. Streda Ústne maturitné skúšky "C" 8,oo Švandová
    Kurz na ochranu života,človeka a prírody - 3.ročník "A" 9,oo Prokop
    Výročné skúšky - spev - 6.roč. (SNZBP, ped.výstup) B-306 9,oo Gráf
24.5. Štvrtok Ústne maturitné skúšky "C" 8,oo Švandová
    24. - 25.5.2018 výročné skúšky žiakov 6. ročníka      
    Prehrávky na VK - akordeón KSLÁ 8,55 Halačová
    Výročné skúšky - struny - 6.roč. B-517 9,oo Labant
    Výročné skúšky - sláky - 6.roč. B-317 9,oo Guttenová
    Výročné skúšky - organ a cirk.hudba - 6.roč. A-11 10,oo Muška
    Prehrávky na VK - drevá KSLÁ 10,55 Sršeň
    Výročné skúšky - spev - 6.roč. (HOŠ, PHOŠ) B-306 11,oo Gráf
25.5. Piatok Ústne maturitné skúšky "C" 8,oo Švandová
    Výročné skúšky - klavír - 6.roč. (HOŠ,PHOŠ, HZL) B-205 9,oo Berki
    Výročné skúšky - spev /operné herectvo) NKS 11,oo Gráf
    Zápis známok žiakov 6.roč. do katalógov zbor."C" do 12,oo vyučujúci
    Kontrola zapísaných známok zbor "C" do 15,oo ved.oddelení
28.5. Pond. 28.5.-1.6.18 príprava žiakov 6.roč. na abs.skúšky (akademický týždeň)      
    Prednáška z psychológie - 1.roč. /FHHA/ KSLÁ 15,3o Oboňa
29.5. Utorok Porada triednych učiteľov zbor.C 15,3o Švandová
    Pedagogická rada - klasifikačná porada 6.roč.                        KSLÁ 16,3o vedenie školy
    Koncert speváckeho oddelenia NKS 17,oo Gráf
30.5. Streda Termín odovzdania  protokolov o APP žiakmi 5.roč. vedúcim oddelení.      
    Termín odovzdania posudkov na abs.pís.práce na štud.odd.   opon.+konz.
31.5. Štvrtok Termín zaslania prihlášok do 2.kola tal.skúšok     Linetová
    Odovzdávanie maturitných vysvedčení žiakom 4.ročníka "C"   tr.učitelia
    Koncert oddelenia hry na klavíri a korepetícií KSLÁ 12,45 Turská
    Koncert oddelenia drevených dychových nástrojov KSLÁ 17,oo Sršeň

News image

Výsledky prijímacieho kon

Výsledky prijímacieho konania (talentových skúšok) pre šk.rok 2018/2019, kliknite tu... Termín pod...

Čítať viac...
News image

Hudobný archív KonZa

Hudobný archív konzervatória Žilina, nahrávka, strih, mastering a zaradenie skladieb realizujú študenti 6...

Čítať viac...
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK  2017-2018 29. 11. 2017   Celoslovenská ...

Čítať viac...
News image

Dve percentá

 Milí rodičia, potenciálni darcovia, podporte našu školu 2 percentami z vašich daní na rozvoj talentov va...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80