Dôležité správy:

Mesačný plán

šk.rok 2017/2018   Konzervatórium v Žiline
Plán práce na marec  2018
      KONZA-228/2018-003
Dátum Deň Úlohy Miesto Hodina Zodpovedný
                                   Pravidelné akcie Pond. ZBOROVÝ  SPEV A-8, NKS 13,40 - 15,20 Sedlický/Vrškový
  MIEŠANÝ ZBOR KSLÁ 13,40 - 15,20 Seidl
  ŠKOLSKÝ  SYMFONICKÝ  ORCHESTER NKS 15,3o - 19,3o Sedlický A.
  UPI + UPV odd. cirkevnej hudby,organa a akordeóna A-11 10,55 Muška
  UPI + UPV klavír KSLÁ 10,55 Berki
  UPI + UPV klavír KSLÁ 11,5o Turská
  IS odd. CH, akordeón A-11 11,5o Muška
  IS klavír KSLÁ 15,3o Dírer
Utorok BIG BAND A-19 15,3o Pastírik
  UPI + UPV drevá, plechy KSLÁ 10,55 Hanáček
  UPI+ UPV struny, sláky KSLÁ 11,5o Soviarová
  HSU + KOH  akordeón (2.-6.roč.) B-213,106 8,oo-9,4o Mártonová
Streda MALÁ DYCHOVKA A-19 13,40 - 15,20 Oboňa
  UPV spev /5., 6.ročník/ A-8 8,55 Sedlický
  UPI + UPV sláky, struny KSLÁ 10,55 Kudja
  IS sláky, struny KSLÁ 11,5o Kudja
Štvrtok UPI + UPV akordeón KSLÁ 8,55 - 9,4o Halačová
  UPI + UPV plechy, drevá KSLÁ 10,55 Oboňa
  IS drevá, plechy KSLÁ 11,5o Hanáček
  UPI + UPV spev /1.- 4.ročník/ KSLÁ 13,4o Gráf
  IS spev KSLÁ 14,35  
1.3. štvrtok Prehrávky na VK - akordeón KSLÁ 8,55-9,4o Halačová
    Koncert pre MŠ A. Kmeťa - struny 9,oo Soviarová
    Prehrávky na VK - drevá KSLÁ 10,55 Sršeň
5.3. pond. Prehrávky na VK - klavír KSLÁ 10,55 Berki
6.3. utorok UR - zasadnutie talentovej komisie pred TS A-25 12,45 členovia UR
7.3. streda Prehrávky na SŠK SR II.kolo - sláčiky KSLÁ 8,oo Guttenová
    Prehrávky na VK KSLÁ 9,4o Guttenová
8.3. štvrtok Koncert oddelenia drev.dych.nástrojov /súťaž I.kolo/ KSLÁ 17,oo Sršeň
12.3. pond. Prednáška s fyzioterapeutkou  /FHHA/ -1.roč. telocvičňa 15,3o Oboňa
    Koncert oddelenia drev.dych.nástrojov /súťaž II.kolo/ KSLÁ 17,oo Sršeň
13.3. utorok PFIČ maturitnej skúšky zo SJL + PFEČ - pís.časť "C" 8,oo Švandová
    Verejný koncert NKS 17,oo Priečinská
14.3. streda PFIČ matur. skúšky z ANJ a NEJ + PFEČ-pís.časť                  "C" 8,oo Švandová
    Absolv. koncert  /Ďurica, Jurčacková/ KSLÁ 17,oo Priečinská
16.3. piatok do 16.3. zaslať prihlášky na SŠK - plechy, Va,Vč,Kb     Oboňa, Gutt.
    Seminár  - čembalo - p. Guľas DU Fatra 10,3o-14,3o Turská
18.3. nedeľa 18. - 21.3.2018 SŠK SR - organ, Košice     Muška
19.3. pond. 19. - 21.3.2018 SŠK SR - drevá, Bratislava     Sršeň
    19. - 21.3.2018 SŠK SR - gitara, Žilina NKS   Priečinská, Labant
20.3. utorok Absolv. koncert /Pavlusíková, Stašová, Sýkora/ NKS 17,oo Priečinská
21.3. streda Koncert speváckeho oddelenia NKS 17,oo Gráf
22.3. Štvrtok Prehrávky na VK + ŠM - akordeón KSLÁ 8,55-9,4o Halačová
    Protidrogová kampaň NKS 9,oo,  11,oo Albertová
    Koncert oddelenia plechových dych.nástrojov KSLÁ 17,oo Oboňa
23.3. piatok Zápis známok do katalógov za I.polrok /dod.klasif./ zbor. "C" do 12,00 vyučujúci
    Kontrola zapísaných známok vedúcimi oddelení     ved.odd.
    Akordeónové kurzy - Mgr.art. Milan Osadský, ArtD. KSLÁ 8,oo - 15,oo Halačová
           
           
           
           
           
Dátum Deň Úlohy Miesto Hodina Zodpovedný
24.3. sobota Krajské kultúrne stredisko /p. Řeháková/ NKS   Albertová
26.3. pond. Talentové skúšky pre šk.r. 2018/19 - riad.voľno B,C 10,oo ved.školy +ved.odd.
    Slávnostné posedenie ku Dňu učiteľov KSLÁ cca 14,oo ved.školy+ZO
27.3. utorok Výber.prehrávky na VK - plechy + porada oddelenia KSLÁ 10,55 Oboňa
    Výber.prehrávky na VK - struny + predm.komisia KSLÁ 11,5o Labant
    Talentová komisia A/25 8,3o členovia UR
    Pedagogická rada /uzavretie I.polroka/ KSLÁ 16,3o ved.školy
    Absolv.koncert /Belková, Korbelič, Skatuloková/ NKS 17,oo Priečinská
28.3. streda Odovzdanie pís.podkladov o vybraných umel.dielach prakt.MS p.Priečinskej   ved. PK
    Odovzdanie pís.podkladov- zadaní tém pre súb.sk. z ped.prípr. p.Priečinskej   ved. PK
    Odovzdanie maturitných zadaní ÚFIČ MS p.Švandovej   ved. PK
    Odovzdanie abs.pís.prác na kontrolu konzultantom     žiaci 6.roč.
29.3. štvrtok 29.3. - 3.4.2018 Veľkonočné prázdniny      
4.4. streda Začiatok vyučovania po prázdninách      
           

News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK  2017-2018 29. 11. 2017   Celoslovenská ...

Čítať viac...
News image

Informácie o štúdiu na Ko

Termín podania prihlášok:  do 28.februára 2018 Termín talentových skúšok:  26.marca 2018...

Čítať viac...
News image

Súťaž v hre na gitare

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na gitare, pozývame všetkých záujemcov, vstup je v...

Čítať viac...
News image

Dve percentá

 Milí rodičia, potenciálni darcovia, podporte našu školu 2 percentami z vašich daní na rozvoj talentov va...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80