Dôležité správy:

Mesačný plán

Školský rok 2017/2018   Konzervatórium v Žiline
        KONZA-228/2018-001
Plán práce na január 2018
           
Dátum Deň Úlohy Miesto Hodina Zodpovedný
  Pond. ZBOROVÝ  SPEV A-8, NKS 13,40 - 15,20 Sedlický/Vrškový
    MIEŠANÝ ZBOR KSLÁ 13,40 - 15,20 Seidl
    ŠKOLSKÝ  SYMFONICKÝ  ORCHESTER NKS 15,3o - 19,3o Sedlický A.
    UPI + UPV odd. cirkevnej hudby,organa a akordeóna A-11 10,55 Muška
    UPI + UPV klavír KSLÁ 10,55 Berki
    UPI + UPV klavír KSLÁ 11,5o Turská
    IS odd. CH, akordeón A-11 11,5o Muška
    IS klavír KSLÁ 15,3o Dírer
  Utorok BIG BAND A-19 15,3o Pastírik
    UPI + UPV drevá, plechy KSLÁ 10,55 Hanáček
    UPI+ UPV struny, sláky KSLÁ 11,5o Soviarová
    HSU + KOH  akordeón (2.-6.roč.) B-213,106 8,oo-9,4o Mártonová
  Streda MALÁ DYCHOVKA A-19 13,40 - 15,20 Oboňa
    UPV spev /5., 6.ročník/ A-8 8,55 Sedlický
    UPI + UPV sláky, struny KSLÁ 10,55 Kudja
    IS sláky, struny KSLÁ 11,5o Kudja
  Štvrtok UPI + UPV akordeón KSLÁ 8,55 - 9,4o Halačová
    UPI + UPV plechy, drevá KSLÁ 10,55 Oboňa
    IS drevá, plechy KSLÁ 11,5o Hanáček
    UPI + UPV spev /1.- 4.ročník/ KSLÁ 13,4o Gráf
    IS spev KSLÁ 14,35  
8.1. Pond. Začiatok vyučovania po prázdninách      
    UPI+ UPV klavír - prehrávky na VK KSLÁ 10,55 Berki
9.1. Utorok Školská súťaž v hre na gitare B-517 8,oo Labant
10.1. Streda Polročné skúšky z hry na klavíri /PK/ - odd.dirigovania + 5.r. B-410,115 8,3o,  9,3o Turská
11.1. Štvrtok Polročné skúšky z hry na klavíri /PK/ - 2. ročník B-410,115 9,oo, 12,oo Turská
    Polročné skúšky - sláčiky - PUP B-317 10,oo Kudja
12.1. Piatok Polročné skúšky z hry na klavíri /PK/ - 3.ročník B-410,115 9,oo, 12,oo Turská
13.1. Sobota Prípravný kurz k prijímacím skúškam - dejiny hudby budova B 8,3o-12,3o Vargová
15.1. Pond. Polročné skúšky všetkých oddelení:  15. - 25. 01. 2018      
    Polročné skúšky - sláčiky - 2.ročník B-317 8,oo Kudja
    Polročné skúšky - klavír - 1.ročník /HOŠ/ KSLÁ 8,3o Berki
    Polročné skúšky - plechy - 6.ročník B-404 9,oo Oboňa
    Polročné skúšky - spev -  4., 5., 6.ročník /SNZbP/ B-306 10,oo Gráf
16.1. Utorok III. termín polr.skúšok pre žiakov s úľavou na dochádzke budova "C" od 9,oo Švandová
    Polročné skúšky - struny - 1., 2. ročník /gitara/ B-517 8,oo Labant
    Školská akordeónová súťaž B-213 9,oo Halačová
    Polročné skúšky - spev - 6.ročník B-306 10,oo Gráf
    Prehrávky na SŠK - I. kolo - plechy KSLÁ 10,35 Oboňa
    Polročné skúšky - sláčiky - 1.ročník B-317 12,45 Kudja
    Polročné skúšky - klavír - 5.ročník /HOŠ/ KSLÁ 13,oo Berki
    Verejný koncert NKS 17,oo Priečinská
17.1. Streda IV. termín polr.skúšok pre žiakov s úľavou na dochádzke budova "C" od 9,oo Švandová
    Polročné skúšky - drevá B-208 8,3o Sršeň
    Polročné skúšky - sláčiky - 6.ročník KSLÁ 9,oo Kudja
    Polročné skúšky - spev - 1. a 5.ročník B-306 10,oo Gráf
18.1. Štvrtok Polročné skúšky - sláčiky - 3.ročník B-317 8,oo Kudja
    Polročné skúšky - struny - 4., 6. ročník /gitara/ B-517 8,oo Labant
    Polročné skúšky - drevá B-208 8,3o Sršeň
    Polročné skúšky - plechy - 5.ročník B-404 9,oo Oboňa
    Polročné skúšky - klavír - 6.ročník /HOŠ/ NKS 9,oo Berki
    Polročné skúšky z dirigovania (dir. + CH) A-8 11,5o Muška
    II. absolventské prehrávky - spev B-306 12,45 Gráf
    Polročné skúšky - spev - 2. ročník /javisková reč/ B-306 14,3o Gráf
19.1. Piatok Polročné skúšky - struny - 3., 5. ročník /gitara/ B-517 8,oo Labant
    Polročné skúšky - sláčiky - 4.ročník B-317 8,oo Kudja
    Polročné skúšky - drevá B-208 8,3o Sršeň
    pokračovanie plánu práce na január 2018      
           
Dátum Deň Úlohy Miesto Hodina Zodpovedný
    Polročné skúšky - klavír - 4.ročník /HOŠ/ NKS 9,oo Berki
    Polročné skúšky - plechy /žiaci s úľavou na dochádzke/ B-404 9,oo Oboňa
    Polročné skúšky - spev - 1. a 2.roč. /ZAH + JAR/ 1.r.-18.1. KSLÁ 9,3o Gráf
22.1. Pond. Polročné skúšky - klavír - 3.ročník /HOŠ/ KSLÁ 8,3o Berki
    Polročné skúšky - plechy - 4.ročník B-404 9,oo Oboňa
    Polr.skúšky - plechy /žiaci s úľavou na doch.Beňadik,Tisaj/ B-17 9,oo Oboňa
    Polročné skúšky z HLOH a KOH /CH + org./ - odd. CH A-11 10,oo Muška
    Polročné skúšky - drevá B-208 10,3o Sršeň
    Polročné skúšky - spev -  4. ročník B-306 11,oo Gráf
    Polročné písomné preskúšanie z FHHA - 1. ročník KSLÁ 15,3o Oboňa
    Koncert mimoriadnych žiakov KSLÁ 17,oo Priečinská
23.1. Utorok Polročné skúšky - akordeón, PHOŠ /1.-5.r./, HNZ /3.-5.r./ B-213 8,oo-11,oo Halačová
    Polročné skúšky - plechy - 3. ročník B-404,17 9,oo Oboňa
    Polročné skúšky - spev -  3. ročník B-306 10,oo Gráf
    Polročné skúšky z improvizácie /org.+CH/ - odd. CH A-11 10,oo Muška
    Absolventské prehrávky - plechy /Korbelič,Tisaj/ KSLÁ 10,45 Oboňa
    Absolventské prehrávky - gitara B-517 11,oo Labant
    Polročné skúšky - klavír - 2. ročník /HOŠ/ KSLÁ 13,oo Berki
    Koncert klavírneho oddelenia NKS 17,oo Berki
24.1. Streda Polročné skúšky - spev - 6.ročník /ped.prax/ B-306 9,oo Gráf
    UPI,UPV,IS + prehrávky na VK - sláčiky KSLÁ 10,55 Kudja
    Polročné skúšky - spev - 2. ročník B-306 11,oo Gráf
25.1. Štvrtok Polročné skúšky - akordeón - HOŠ /1.-5.r./ B-213 8,oo Halačová
    Polročné skúšky - plechy - 1. a 2. ročník B-404,17 9,oo Oboňa
    Polročné skúšky z operného herectva - spev  /3. a 4.roč./ NKS 9,3o Gráf
    Polročné skúšky z organa /org. + CH/ - od. CH A-11,sv.Barb. 10,oo Muška
    Koncert oddelenia drevených dychových nástrojov KSLÁ 17,oo Sršeň
26.1. Piatok Polročné skúšky z operného herectva - spev  /5. a 6.roč./ KSLÁ 10,3o Gráf
    Zápis známok do katalógov za 1.polrok 2017/18 zbor."C" do 12,oo vyučujúci
    Kontrola zapísaných známok ved.oddelení zbor "C" do 14,oo ved.oddelení
30.1. Utorok Absolventské prehrávky - odd. CH - 6.ročník sv.Barb., N3 10,oo Muška
    Prehrávky na SŠK - II. kolo - plechy KSLÁ 10,35 Oboňa
    Koncert víťazov školskej súťaže v hre na gitare KSLÁ 11,5o Labant
    Porada triednych učiteľov                zbor."C" 14,3o Švandová
    Pedagogická rada - polročná klasif.porada   KSLÁ 16,3o vedenie školy
    Odovzdanie písomných podkladov o vybraných umeleckých     ved.oddelení
    dielach absolventských výkonov p. Priečinskej      
    Koncert speváckeho oddelenia NKS 17,3o Gráf
31.1. Streda Kontrola triednych kníh,kontrola plnenia tematických plánov     ved.oddelení
    Koniec I.polroka -odovzdávanie výpisov vysvedčení     tr.učitelia
    2.2.2018 - piatok - polročné prázdniny      

News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK  2017-2018 29. 11. 2017   Celoslovenská ...

Čítať viac...
News image

Informácie o štúdiu na Ko

Termín podania prihlášok:  do 28.februára 2018 Termín talentových skúšok:  11.aprí...

Čítať viac...
News image

Dve percentá

 Milí rodičia, potenciálni darcovia, podporte našu školu 2 percentami z vašich daní na rozvoj talentov va...

Čítať viac...
News image

Prípravné kurzy

Pred prijímacími skúškami pre školský rok 2018/2019 Konzervatórium v Žiline ponúka uch&...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80