Dôležité správy:

Poradné orgány

Rada školy pri Konzervatóriu v Žiline

Rada školy
je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Umelecká rada

Umelecká rada je užším poradným orgánom riaditeľa školy. Vyjadruje sa k závažným koncepčným zámerom školy, k operatívnym rozhodnutiam  a organizačným opatreniam vedenia školy. Riaditeľovi školy predkladá odporúčania, námety, návrhy na  skvalitňovanie riadiacej, kontrolnej a organizačnej práce.

Žiacka rada

Žiacka rada reprezentuje a zastupuje študentov Konzervatória v Žiline. Jej úlohou je riešiť problémy študentov a v tejto súvislosti komunikovať s vedením školy, predkladať mu návrhy na zlepšenie fungovania školského prostredia. Zvolený zástupca študentov sa pravidelne zúčastňuje na zasadaní Školskej rady.

Výbor ZRŠ

RODIČOVSKÉ  ZDRUŽENIE  PRI  KONZERVATÓRIU, Hurbanova 12, 010 01 Žilina  

News image

YouTube Konzervatória Žil

YouTube kanál Konzervatória Žilina, verejné nahrávky našich študentov nájdete na: kliknite tu... ...

Čítať viac...
News image

Hudobný archív KonZa

Hudobný archív konzervatória Žilina, nahrávka, strih, mastering a zaradenie skladieb realizujú študenti 6...

Čítať viac...
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK  2017-2018 29. 11. 2017   Celoslovenská ...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80