Dôležité správy:

Poradné orgány

Rada školy pri Konzervatóriu v Žiline

Rada školy
je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Umelecká rada

Umelecká rada je užším poradným orgánom riaditeľa školy. Vyjadruje sa k závažným koncepčným zámerom školy, k operatívnym rozhodnutiam  a organizačným opatreniam vedenia školy. Riaditeľovi školy predkladá odporúčania, námety, návrhy na  skvalitňovanie riadiacej, kontrolnej a organizačnej práce.

Žiacka rada

Žiacka rada reprezentuje a zastupuje študentov Konzervatória v Žiline. Jej úlohou je riešiť problémy študentov a v tejto súvislosti komunikovať s vedením školy, predkladať mu návrhy na zlepšenie fungovania školského prostredia. Zvolený zástupca študentov sa pravidelne zúčastňuje na zasadaní Školskej rady.

Výbor ZRŠ

RODIČOVSKÉ  ZDRUŽENIE  PRI  KONZERVATÓRIU, Hurbanova 12, 010 01 Žilina  

News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK  2017-2018 29. 11. 2017   Celoslovenská ...

Čítať viac...
News image

Informácie o štúdiu na Ko

Termín podania prihlášok:  do 28.februára 2018 Termín talentových skúšok:  11.aprí...

Čítať viac...
News image

Dve percentá

 Milí rodičia, potenciálni darcovia, podporte našu školu 2 percentami z vašich daní na rozvoj talentov va...

Čítať viac...
News image

Prípravné kurzy

Pred prijímacími skúškami pre školský rok 2018/2019 Konzervatórium v Žiline ponúka uch&...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80