Dôležité správy:

Školská knižnica

Výpožičný poriadok

Školská hudobná knižnica

V r. 2001 bol Hudobný archív Konzervatória v Žiline pretransformovaný na Školskú hudobnú knižnicu. V súčasnosti je knižnica odborným, informačno-komunikačným a študijným centrom školy. Okrem základných knižničných služieb poskytuje rešeršné služby , bibliograficko-informačné služby a služby multimediálnej študovne. Pripravuje a realizuje hodiny informačnej výchovy a iné formy zamerané na prácu s rozličnými typmi prameňov  a využívanie elektronických zdrojov. Z hľadiska profilu knižničného fondu je ojedinelou v regióne, jeho prevažnú časť tvoria hudobniny, náučná literatúra z oblasti hudby, pedagogiky, psychológie, filozofie, etiky, dejín, ale i beletria a audiovizuálne a elektronické dokumenty. Všetky pracovné procesy v knižnici vrátane prístupu do elektronického katalógu prebiehajú v integrovanom knižničnom systéme CLAVIUS.

Knižnica je otvorená:
pondelok, utorok, streda      9,00 – 12,00  13,00 – 15,30
štvrtok, piatok                      9,00 – 12,00 


News image

YouTube Konzervatória Žil

YouTube kanál Konzervatória Žilina, verejné nahrávky našich študentov nájdete na: kliknite tu... ...

Čítať viac...
News image

Hudobný archív KonZa

Hudobný archív konzervatória Žilina, nahrávka, strih, mastering a zaradenie skladieb realizujú študenti 6...

Čítať viac...
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK  2017-2018 29. 11. 2017   Celoslovenská ...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80