Dôležité správy:
 

KategórieSúbory

folder icon 47 Objednávky za kalendárny rok 2011,2012,2013
Zverejnené objednávoky tovarov a služieb podľa Zákona č. 546/ 2010 Z.z..

folder icon 124 Faktúry za kalendárny rok 2011,2012,2013
Zverejnené  faktúry podľa Zákona č. 546/ 2010 Z.z..
 
folder icon 6 Zmluvy za kalendárny rok 2011,2012,2013
Zverejnené zmluvy podľa Zákona č. 546/ 2010 Z.z..

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80