Voľné pracovné miesta

Riaditeľ Konzervatória, ul. J. M. Hurbana č.48, 010 01 Žilina vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta:

 

Aktuálne nemáme voľné pracovné miesto