Vedenie školy

Mgr. art. Milan Oravec, ArtD.

Riaditeľ školy
konzervatoriumza@vuczilina.sk

Mgr. art. Zuzana Priečinská

Zástupca pre odborné predmety
zuzana.priecinska@konza.sk

Mgr. Hana Švandová

Zástupca pre spoločensko-vedné a hudobno-teoretické predmety
hsvandova@vuczilina.sk

Technicko-ekonomické oddelenie

Danka Pidychová

Hospodárka školy
dpidychova@vuczilina.sk

Kateřina Rohoňová

Referent PaM
krohonova@vuczilina.sk

Dana Linetová

Referentka študijného oddelenia
konzervatoriumza@vuczilina.sk

Helena Fojtíková

Školská knižnica
fojtikova@vuczilina.sk

Janka Sliviaková

Mzdová a finančná účtareň
jsliviakova@vuczilina.sk

Ing.Peter Margetín

Správca IKT
peter.margetin@konza.sk