Vedenie školy

Mgr. art. Milan Oravec, ArtD.

Riaditeľ školy
konzervatoriumza@vuczilina.sk
0905 668 681

Mgr. art. Zuzana Priečinská

Zástupca pre odborné predmety
zuzana.priecinska@konza.sk
0948 843 939

Mgr. Hana Švandová

Zástupca pre spoločensko-vedné a hudobno-teoretické predmety
hsvandova@vuczilina.sk
0903 565 111

Technicko-ekonomické oddelenie

Danka Pidychová

Hospodárka školy
dpidychova@vuczilina.sk
0917 486 598

Kateřina Rohoňová

Referent PaM
krohonova@vuczilina.sk
0948 853 281

Dana Linetová

Referentka študijného oddelenia
konzervatoriumza@vuczilina.sk
0905 668 780

HELENA FOJTÍKOVÁ

Školská knižnica
helena.fojtikova@konza.sk
0948 853 301

JANKA SLIVIAKOVÁ

Mzdová a finančná účtareň
jsliviakova@vuczilina.sk
0918 496 211

ING.PETER MARGETÍN

Správca IKT
peter.margetin@konza.sk

Mgr. Kristína Šimeková

Školský psychológ
kristinka.poliackova@gmail.com
0944 408 168