Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre nasledujúci školský rok v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Študovať na Konzervatóriu môžu žiaci po skončení ZŠ, ale i starší uchádzači (študujúci na strednej škole, pracujúci, resp. nezamestnaní) po úspešnom absolvovaní talentovej skúšky (prihlášky pre starších sa nachádzajú na študijnom oddelení). 

Podkategórie