Prijímacie skúšky

Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre nasledujúci školský rok v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania prihlášok, 2.kolo: 4. 6. 2021

Termín prijímacích skúšok, 2.kolo: 22. 6. 2021

 

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

stiahnuť dokument