Účelom je stanoviť pravidlá výchovno-vzdelávacieho procesu a vnútornej organizácie štúdia, vytvoriť žiakom priaznivé podmienky pre získavanie vzdelania poskytovaného konzervatóriom.