70. rokov Konzervatória 1951 - 2021

10. október 1951 je tým dňom, od ktorého sa datuje história vzniku nášho Konzervatória. Tešíme sa na to, že spolu s nami aj Vy oslávite tento jubilejný rok na našich koncertoch a podujatiach.

Aktuálne informácie

Milí študenti, rodičia, učitelia, priatelia,
tešíme sa na spoluprácu a stretnutia s vami v tomto školskom roku. 

Informácie MŠVVaŠ SR

Konzervatórium Žilina žijeme hudbou

Kvalitné vzdelávanie a výborné výsledky našich študentov zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnili rozvoj hudobného života na Slovensku.

Vzdelávanie s tradíciou prof. Ladislav Árvay

huslista a pedagóg, zakladateľ Hudobnej školy ktorá vznikla ako jedna z prvých na Slovensku v roku 1927. 

Konzervatórium Žilina žijeme hudbou

Kvalitné vzdelávanie a výborné výsledky našich študentov zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnili rozvoj hudobného života na Slovensku.

Vzdelávanie s tradíciou prof. Ladislav Árvay

huslista a pedagóg, zakladateľ Hudobnej školy ktorá vznikla ako jedna z prvých na Slovensku v roku 1927. 

Konzervatórium Žilina žijeme hudbou

Kvalitné vzdelávanie a výborné výsledky našich študentov zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnili rozvoj hudobného života na Slovensku.

Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka

7. ročník súťaže Rudolfa Petráka sa uskutočnil v dňoch 28. marec - 10. apríl 2022

Vzdelávanie s tradíciou prof. Ladislav Árvay

huslista a pedagóg, zakladateľ Hudobnej školy ktorá vznikla ako jedna z prvých na Slovensku v roku 1927. 

Aktuálne

Informácie o vzdelávaní, oznámenia a organizácia činnosti školy.

Žiaci

Najdôležitejšie informácie pre našich študentov.

Koncerty

Realizované a pripravované aktivity našej školy.

Štúdium

Informácie o študijných odboroch našej školy.

70. rokov Konzervatória1951 - 2021

10. október 1951 je tým dňom, od ktorého sa datuje história vzniku nášho Konzervatória. Tešíme sa na to, že spolu s nami aj Vy oslávite tento jubilejný rok na našich koncertoch a podujatiach.

Aktuálneinformácie

Milí študenti, rodičia, učitelia, priatelia,
tešíme sa na spoluprácu a stretnutia s vami v tomto školskom roku. 

Informácie MŠVVaŠ SR

Konzervatórium Žilina žijeme hudbou

Kvalitné vzdelávanie a výborné výsledky našich študentov zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnili rozvoj hudobného života na Slovensku.

Vzdelávanie s tradíciou prof. Ladislav Árvay

huslista a pedagóg, zakladateľ Hudobnej školy ktorá vznikla ako jedna z prvých na Slovensku v roku 1927.

Konzervatórium Žilina žijeme hudbou

Kvalitné vzdelávanie a výborné výsledky našich študentov zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnili rozvoj hudobného života na Slovensku.

Vzdelávanie s tradíciou prof. Ladislav Árvay

huslista a pedagóg, zakladateľ Hudobnej školy ktorá vznikla ako jedna z prvých na Slovensku v roku 1927.

Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka

7. ročník súťaže Rudolfa Petráka sa uskutočnil v dňoch 28. marec - 10. apríl 2022

Aktuálne

Informácie o vzdelávaní, oznámenia a organizácia činnosti školy.

Žiaci

Najdôležitejšie informácie pre našich študentov.

Koncerty

Realizované a pripravované aktivity našej školy.

Štúdium

Informácie o študijných odboroch našej školy.

Vítame Vás

Konzervatórium Žilina

História školy sa začala písať v roku 1927, keď zásluhou huslistu a pedagóga prof. Ladislava Árvaya bola založená Hudobná škola – ako jedna z prvých na Slovensku. Táto svojou kvalitou a výsledkami zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnila rozvoj hudobného života v meste.

Welcome to

Vítame Vás

História školy sa začala písať v roku 1927, keď zásluhou huslistu a pedagóga prof. Ladislava Árvaya bola založená Hudobná škola – ako jedna z prvých na Slovensku. Táto svojou kvalitou a výsledkami zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnila rozvoj hudobného života v meste.

Súčasti školy

Počas štúdia na našej škole má žiak možnosť pôsobiť v umeleckých telesách, zabezpečíme mu ubytovanie a stravovanie, aktívne sa môže podieľať na študentskom živote a ovplyvňovať chod školy prostredníctvom žiackej rady a rady školy, rozširovať svoje vedomosti v školskej hudobnej knižnici a s vedúcimi odborov cez odporúčania, námety a návrhy skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces.

Konzervatórium Žilina Vás pozýva

na Koncert žiakov mimoriadneho štúdia v utorok 31. 1. 2023 o 17. 00...

II. Metodický deň : sobota 11.marca 2023

Konzervatórium v Žiline pozýva všetkých záujemcov o štúdium v školskom...

Big Band Žilinského Konzervatória.

Big Band Žilinského Konzervatória.

Gen Joomla Template by ThemeXpert