Konzervatórium nemá vlastnú jedáleň. Žiaci sa stravujú v jedálni pri Jazykovej škole, ktorá sa nachádza cca. 5 min. chôdze od školy. Jedáleň je priestranná, slnečná a strava kvalitná. Stravujú sa v nej aj žiaci gymnázia.

Umelecká rada je užším poradným orgánom riaditeľa školy. Vyjadruje sa k závažným koncepčným zámerom školy, k operatívnym rozhodnutiam  a organizačným opatreniam vedenia školy.

Konzervatórium nemá vlastný študentský domov. Žiaci sú ubytovaní v ubytovacích zariadeniach iných stredných škôl, s ktorými škola už dlhodobo spolupracuje.

Žiacka rada reprezentuje a zastupuje študentov Konzervatória. Jej úlohou je riešiť problémy študentov a komunikovať s vedením školy, predkladať mu návrhy na zlepšenie fungovania školského prostredia.

Podkategórie