Žiacka rada reprezentuje a zastupuje študentov Konzervatória. Jej úlohou je riešiť problémy študentov a komunikovať s vedením školy, predkladať mu návrhy na zlepšenie fungovania školského prostredia.

Konzervatórium nemá vlastnú jedáleň. Žiaci sa stravujú v jedálni pri Jazykovej škole, ktorá sa nachádza cca. 5 min. chôdze od školy. Jedáleň je priestranná, slnečná a strava kvalitná. Stravujú sa v nej aj žiaci gymnázia.

Podkategórie