Žiacka rada

Žiacka rada reprezentuje a zastupuje študentov Konzervatória. Jej úlohou je riešiť problémy študentov a komunikovať s vedením školy, predkladať mu návrhy na zlepšenie fungovania školského prostredia.

Zvolený zástupca študentov sa pravidelne zúčastňuje na zasadaní Školskej rady. Zástupcovia ŽŠR (výbor) sa minimálne dvakrát do roka stretnú s riaditeľom školy a predložia svoje návrhy, podnety a pripomienky.

Zástupcovia tried v žiackej školskej rade:

I.A

 

I.B

 

II.A

 

II.B

 

III.A

 

III.B

 

IV.A

 

IV.B

 

V.A

 

V.B

 

VI.A