Rada školy pri Konzervatóriu Žilina

je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

 

   priezvisko a meno  funkcia v rade školy

1.

Mgr. Martina TURSKÁ, Dis. art. zástupca pedagogických zamestnancov - predseda

2.

Mgr. Martin OBOŇA zástupca pedagogických zamestnancov

3.

Danka PIDYCHOVÁ zástupca nepedagogických zamestnancov

4.

Mgr. Marcela ADAMKOVÁ delegovaný zástupca

5.

Bc. Darina BUGÁŇOVÁ delegovaný zástupca

6.

 Mgr. Karina HOLEŠOVÁ delegovaný zástupca

7.

Ing. Ľubomír BECHNÝ delegovaný zástupca

8.

Sarah BRISUDOVÁ zástupca žiakov

9.

Ing. Katarína PÁNISOVÁ zástupca rodičov

10.

Renáta ČONKOVÁ zástupca rodičov

11.

Bc. Július KOZÁK zástupca rodičov