Informácie o štúdiu

 

Termín podania prihlášok:  do 28. februára 2020           

Termín talentových skúšok:  16. marec 2020

 
 

Podrobnejšie informácie o štúdiu pre školský rok 2020/2021

stiahnúť dokument