Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka Konzervatória v Žiline pre nasledujúci školský rok budú uverejnené v aktuálnom termíne.

.