Tlačivá na stiahnutie

Žiadosti, formuláre, prihlášky, tlačivá, smernica a posudky.

 

Dokumenty pre žiakov/zákonného zástupcu:

 

Žiadosť o dišpenz 

pdf dokument 

Žiadosť o odklad polr. skúšky - do 18 rokov 

pdf dokument

Žiadosť o odklad polr. skúšky - nad 18 rokov 

pdf dokument

Žiadosť o odklad výročnej skúšky - do 18 rokov 

pdf dokument

Žiadosť o odklad výročnej skúšky - nad 18 rokov 

pdf dokument

Žiadosť o opakovanie ročníka - do 18 rokov 

pdf dokument

Žiadosť o opakovanie ročníka - nad 18 rokov 

pdf dokument

Žiadosť o opravnú skúšku - do 18 rokov 

pdf dokument

Žiadosť o opravnú skúšku - nad 18 rokov 

pdf dokument

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania - do 18 rokov 

 pdf dokument

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania - nad 18 rokov 

 pdf dokument

Žiadosť o zanechanie štúdia

word dokument

 Žiadosť o poskytnutie sociálneho štipendia

word dokument
   

 Dokumenty pre učiteľov:

 

 Formulár na rozvrh

pdf dokument

word dokument

 Žiadanka vyučovania v náhradnom čase

 excel tabuľka

 Písomné  hodnotenie pedagogickej praxe

 word dokument

 

 

Iné dokumenty:

 

Žiadosť o vydanie potvrdenia - DiS.art.

Žiadame Vás, aby ste k žiadosti priložili notárom overený absolventský diplom, ofrankovanú obálku /známku podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty pre doporučenú zásielku// a vypísaný podací lístok, aby sme Vám vystavené potvrdenie mohli zaslať naspäť.

word dokument

 Prihláška na súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky 2019/2020

excel tabuľka 

 

 

Dokumenty k absolventskej písomnej práci:

 

Smernica o náležitostiach APP

pdf dokument

Posudok oponenta_APP

word dokument

Posudok konzultanta_APP

word dokument

Protokol o zadaní_APP

word dokument

Vzor titulného listu

word dokument

Citovanie metódou priebežných poznámok

word dokument

Absolventský koncert - protokol

excel tabuľka