Symfonický orchester Konzervatória

Symfonický orchester Konzervatória vznikol v roku 1960 pod vedením pedagóga hry na husliach Bohumila Urbana ako komorný sláčikový orchester. 

Orchester svoju činnosť sľubne vyvíjal, v roku 1964 sa uskutočnili reprezentačné koncerty absolventov školy v Trenčianskych Tepliciach a v Banskej Bystrici.
Od roku 1966 viedol orchester dirigent Richard Uškovitš, v školskom roku 1974-1975 šéfdirigent opery v Banskej Bystrici Anton Buranovský.

V septembri 1975 poverený vedením orchestra opäť Bohumil Urban, ktorý ho viedol až do roku 1989. Orchester v tomto období  každoročne uskutočnil najmenej dva premiérové koncerty vo Veľkej sále Domu odborov v Žiline a realizoval niekoľko nahrávok pre rozhlasové štúdio Banská Bystrica, reprezentoval školu na VII Celoslovenskom festivale komornej hudby v Hlohovci, na IX. medzinárodnom festivale hudobnej mládeže v poľskom Bydgoszczi, na Prehliadke komorných orchestrov slovenských konzervatórií v Bratislave.
S orchestrom pravidelne účinkovali najlepší absolventi školy, ale aj renomovaní slovenskí umelci– Silvia Čápová – Vizváryová, Ida Černecká, Ivan Gajan, Marián Lapšanský.

Ďalšími dirigentmi orchestra boli šéfdirigent ŠKO Jan Valta, Jaroslav Vodňanský,  Štefan Sedlický, Karol Kevický, ktorý na pozvanie Slovenskej filharmónie realizoval s orchestrom dva významné koncerty v bratislavskej Redute v rámci cyklu „Mladí mladým“.

V rokoch 2010 - 2015 viedol orchester Igor Bulla, dirigent Štátnej opery Banská Bystrica, ktorý v tejto náročnej práci zúročil svoje bohaté skúsenosti s dirigovaním operných, operetných, baletných i koncertných podujatí.
Od roku 2015 vedie orchester Adam Sedlický, absolvent žilinského Konzervatória a VŠMU v Bratislave. Pod jeho vedením sa upevňuje pozícia orchestra ako kvalitného reprezentačného telesa školy, v rámci ktorého môžu hráči získavať prvé skúsenosti  v orchestrálnej hre a  zároveň dáva príležitosť talentovaným sólistom z radov študentov  hrať väčšie koncertné diela so sprievodom orchestra. Orchester každoročne dvakrát vystúpi s celovečerným programom, obohateným sólistami ale i účinkovaním speváckeho zboru Konzervatória.  Vďaka spolupráci s ŠKO Žilina to v jesennom termíne pravidelne býva na pôde Domu umenia FATRA.