Spevácky zbor Konzervatória

Spevácky zbor konzervatória vznikol ako komorný zbor už v roku 1956. Počas svojej existencie pravidelne účinkoval ako dievčenský alebo miešaný zbor na kultúrnych podujatiach školy, mesta i v rámci Slovenska.

Získal rôzne ocenenia na súťažiach, napr. zlaté pásmo v belgickom Neerpelte.
Zbor reprezentoval Konzervatórium na koncertnom turné v Dánsku, účinkoval v Slovenskom rozhlase, spolupracoval aj so Štátnym komorným orchestrom Žilina.  Z jeho radov vyšli mnohí úspešní operní speváci i zboroví dirigenti. 
V súčasnosti má zbor širokú členskú základňu a účinkuje podľa príležitosti ako miešaný, mužský, alebo dievčenský.
Dirigentom miešaného a chlapčenského zboru je prof. Štefan Sedlický, ArtD. - toho času profesor  dirigovania na  FMU AU v Banskej Bystrici. Je dirigentom viacerých popredných speváckych zborov na Slovensku, s ktorými získal množstvo víťazstiev a ocenení na medzinárodných súťažiach po celom svete Ako dirigent tiež spolupracuje s orchestrami pri uvádzaní vokálno-inštrumentálnych skladieb. Je pravidelným členom odborných porôt na celoštátnych a medzinárodných súťažiach. Je umeleckým riaditeľom medzinárodného festivalu a súťaže zborového umenia v Žiline VOCE MAGNA.
Pod jeho vedením sa  v máji 2017  miešaný zbor žilinského Konzervatória – Mladé hlasy zúčastnil v Moskve 13. ročníku festivalu slovanskej hudby Slovanská rapsódia, kde mimoriadne úspešne reprezentoval Slovensko.  Zúčastnilo sa na ňom množstvo sólových interpretov, zborov, komorných zoskupení i orchestrov, baletných skupín a súborov ľudových nástrojov. Miešaný zbor Konzervatória pod vedením Štefana Sedlického účinkoval  na koncerte v Centre ukrajinskej kultúry na Starom Arbate, v Galérii Cereteli na záverečnom galakoncerte festivalu duchovnej hudby Chrustaľnaja časovňa a na slávnostnej prehliadke najlepších zúčastnených zborov vo Veľkej sále Moskovského konzervatória. Vyvrcholením bola účasť na súťažnej prehliadke zborov, kde Mladé hlasy získali cenu Grand Prix a stali sa absolútnym víťazom!
Na jeseň 2017 bol zbor pozvaný ako hosť a veľmi úspešne reprezentoval na festivale - Festa Academica v Prahe.

Dievčenský zbor vedie od r. 2016 Mgr. art. Tomáš Vrškový a v r. 2018 získal s týmto telesom strieborné pásmo na medzinárodnej súťaži Voce Magna.
V roku 2019 spolupracoval miešaný zbor Konzervatória na ojedinelom projekte - predvedení súčasnej slovenskej  opery Viliama Gräffingera Antigoné v Novej synagóge v Žiline  spolu so Štátnym komorným orchestrom  Žilina a sólistami SND Bratislava.


Už úvodná scéna ANTI/GONÉ v podaní zboru je hudobne taká emotívna, že vyvolá v publiku povestný „zimomriavkový“ efekt. A pritom zboristi boli všetci do jedného študenti Konzervatória v Žiline, ktorí ho naštudovali pod vedením skvelého zbormajstra Štefana Sedlického. Veríme, že nasledujúcu poznámku akademická pôda v našom hlavnom meste nebude brať príliš osobne, ale opäť raz sa potvrdilo, že Žilina má, čo sa týka profesionality hudobného školstva v porovnaní s Bratislavou, vysoko navrch. V miešanom zbore ste nenašli jedinú intonačnú chybu, nástupy mali excelentné, presné, výrazovo stvárnili libreto s potrebnými emóciami, pekne stavanou dynamikou a plynulým frázovaním a opäť im v mnohom pomohli aj priestory – ich spev doslova zaplnil celú sálu Novej synagógy. A v tom momente človek vedel, že sa nachádza v správnom čase a v tom správnom priestore.
(Zuzana Vachová v článku Súčasná opera vstala z popola vďaka Antigoné v Moja kultúra).