Dokumenty školy

Dokumenty školy - kolektívna zmluva, cestovný príkaz, prenájom.

 

Kolektívna zmluva na rok 2023 

stiahnuť dokument 

 Pre zamestnancov:

 Skôr (max. 1 deň vopred) ako budete vyslaný organizáciou na pracovnú cestu (PC) je potrebné si vypísať cestovný príkaz (CP) a dať ho podpísať nadriadenému.

Po skončení PC je potrebné do 5 dní odovzdať podpísaný CP s prílohami.

 Prílohy:

Ak budete cestovať vlastným autom – dohodu o použití vlastného vozidla, ak pôjdete vlakom – prílohu tvoria cestovné lístky 2.triedy. Ak budete platiť ubytovanie – je potrebné priložiť faktúru za ubytovanie.

 Cestovný príkaz

 

Dohoda o použití vlastného auta

   

Zámer a podmienky priameho nájmu Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2021

stiahnuť dokument